Mandarin(P): gèn, gèng
Mandarin(Z): ㄍㄣˋ, ㄍㄥˋ
Korean(Eum): 긍, 선 [geung, seon]
Korean(H/E): ⓐ건널 긍 ⓑ돌 선
Japanese(On): せん, かん, こう [sen, kan, kou]
Japanese(Kun): もとめる, わたり [motomeru, watari]
Vietnamese: cắng
------------------------------------------------------------
Definition: extend across, through; from
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [7.4]
Total strokes: 6
Radical:
Other variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E98
GB 2312: 5608
JIS X 0208-1990: 4743
KSC 5601-1989: 4870
Cangjie: MAM
Four-corner Code: 1010.6
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10017.160
Kang Xi: 0087.040
CiHai: 73.101
Morohashi: 00262
Dae Jaweon: 0183.100

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I 亙 gèn (1) 连绵不断, 伸展开去 [extend; stretch] 亘, 通也。 《广韵》 旌旗亘千里。 《北史·隨本纪》 广数十亩, 楼宇连亘。 《聊斋志异·狐嫁女》 其水之大, 倍石渠三之一, 亘石为底, 达于两涯 唐·柳宗元《石涧记》 (2) 又如: 连亘(绵连); 亘带(绵延); 亘绝(绵延阻绝) (3) 横贯; 在空间横过或伸过去 [span] …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: gen4 解释: 时间或空间延续不断。 如: “亘古”、 “横亘”、 “绵亘数里”。 乐府诗集·卷四十一·相和歌辞十六·南朝宋·鲍照·东武吟行: “密途亘万里, 宁岁犹七奔。 ”穷尽。 文选·张衡·南都赋: “贮水渟洿, 亘望无涯。 ”李善·注: “亘, 竟也。 ”姓。 如汉代有亘宽。 (又音) ㄍㄥˋgng  亘 拼音: (又音) geng4 解释: 之又音。 ㄍㄣˋgn …   Taiwan national language dictionary

 • — (亙, 亘) gèn ㄍㄣˋ 1.窮盡;終極。 《文選‧班固〈典引〉》: “扇遺風, 播芳烈, 久而愈新, 用而不竭, 汪汪乎丕天之大律, 其疇能亙之哉?” 李善 注: “言誰能竟此道。” 《文選‧張衡〈南都賦〉》: “貯水渟洿, 亙望無涯。” 李善 注引《方言》曰: “亙, 竟也。” 唐 韓愈 《伯夷頌》: “若 伯夷 者, 特立獨行, 窮天地, 亙萬世, 而不顧者也。” 2.綿長;綿延。 《文選‧左思〈蜀都賦〉》: “經途所亙, 五千餘里。” 呂向 注: “亙, 長也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 【긍】 건너다; 뻗치다; 극진하다; 넓이 길이 【선】 구하다 (宣과 通字) 【환】 굳세다 二부 4획 (총6획) [a] extend across; through [b] from コウ·わたる …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — gèn (1) ㄍㄣˋ (2) 空间和时间上延续不断: 横~。 绵~数千里。 ~古(整个古代, 终古, 如 ~~未有 、 ~~奇闻 )。 (3) 郑码: BDK, U: 4E98, GBK: D8A8 (4) 笔画数: 6, 部首: 二, 笔顺编号: 125111 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 긍 걸칠 6 strokes 한일2+날일 …   Korean dictionary

 • — <旦>  坦  鉭  呾  詚  㫜  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 亘古不灭 — (亘古不灭, 亘古不滅) gèn gǔ bù miè 【典故】 亘: 横贯; 亘古: 从古至今; 灭: 绝灭。 从古到今, 永不绝灭。 形容永久的生命力。 …   Chinese idioms dictionary

 • 亘古不滅 — (亘古不灭, 亘古不滅) gèn gǔ bù miè 【典故】 亘: 横贯; 亘古: 从古至今; 灭: 绝灭。 从古到今, 永不绝灭。 形容永久的生命力。 …   Chinese idioms dictionary

 • 亘古奇闻 — (亘古奇闻, 亘古奇聞) gèn gǔ qī wén 【典故】 亘古: 从古代到现代; 奇: 稀有不常见的。 从古到今很少听到或见到的事情。 【出处】 明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷一: “从来稀有, 亘古奇闻。” …   Chinese idioms dictionary

 • 亘古奇聞 — (亘古奇闻, 亘古奇聞) gèn gǔ qī wén 【典故】 亘古: 从古代到现代; 奇: 稀有不常见的。 从古到今很少听到或见到的事情。 【出处】 明·凌濛初《初刻拍案惊奇》卷一: “从来稀有, 亘古奇闻。” …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.